Wat is de maximale inzet van uw FMIS?

geplaatst in: Facilitair Geluk | 0

FMIS gebruikers komen op een bepaald moment tot de conclusie dat ze grote delen van hun facilitaire proces hebben geborgd en dat ze gewenste optimalisaties inmiddels hebben doorgevoerd. Waar het eerste FMIS gebruik ooit begon met de eenvoudige registratie van contracten of het invoeren van meldingen, beschikt de organisatie nu over een volledig operationeel FMIS dat de facilitaire afdeling in brede zin ondersteunt. Facility Managers weten precies waar ze hun informatie kunnen vinden en maken verschillende trendanalyses en rapportages. Maar is dat het moment waarop het maximale rendement wordt behaald uit de inzet van een Facilitair Management Informatie Systeem? Of is er meer mogelijk?

Meer doen met het FMIS

Hoewel een FMIS veel ondersteunende processen en activiteiten kan borgen, betekent dit niet altijd dat de gehele keten wordt ondersteund. Het kan daarom nuttig zijn om buiten de kaders van een facilitair systeem te kijken, als het gaat om de integrale ondersteuning van het FMIS. Een facilitair systeem is bijvoorbeeld geen financieel pakket. Er worden wel financiële gegevens in gegenereerd, zoals inkoop van artikelen of het uurloon van medewerkers. Maar deze gegevens worden vervolgens in rapportage aangeboden aan de financiële afdeling. Wanneer u hier een koppeling realiseert met het financiële systeem, kunnen kosten rechtstreeks worden geboekt op de daarvoor bestemde posten.

In essentie gaat het in bovenstaand voorbeeld om de digitale uitwisseling van informatie. Waar in de traditionele situatie een facilitaire medewerker kosteninformatie uit het FMIS haalde en een financieel medewerker die informatie weer in het financiële pakket zette, is digitale informatieoverdracht enorme winst. Het kan van grote toegevoegde waarde zijn als u softwarepakketten weet te koppelen.

Facilitaire innovatie

Het is in de huidige tijd gebruikelijk om verschillende systemen met elkaar te koppelen en informatie te laten uitwisselen. Maar in het licht van facilitaire innovaties zijn er tegenwoordig ook allerlei andere informatiebronnen. Denk hierbij aan het koppelen van softwaresystemen, dataplatforms, RFID-tags, narrowcastingsystemen, sensoren en slimme apparaten. Dankzij slimme technologie krijgen facility managers steeds meer inzicht in de facilitaire processen én de relatie met andere processen. Facilitaire activiteiten worden daardoor nog beter afgestemd op de facilitaire activiteiten en de behoeftes van klanten, met een hogere klanttevredenheid als resultaat.

Wilt u meer weten over de integratiemogelijkheden van een FMIS?

Download dan het gratis whitepaper ‘Smart Facility Management in de praktijk’
LinkedInFacebookTwitterGoogle+XINGEmailWhatsApp