Kruisbestuiving van industriële veiligheid en veiligheid in de zorg

geplaatst in: Nieuws | 0

Als ontwikkelaar van software voor het doelmatig beheer van bedrijfsmiddelen en processen, is Ultimo dagelijks bezig met het optimaliseren van haar softwareproducten. De software moet namelijk alle klanten zo goed mogelijk ondersteunen. Niet alleen op het gebied van wet- en regelgeving, maar ook bij nieuwe trends en ontwikkelingen. Regelmatig krijgt Ultimo vragen uit de zorgsector met betrekking tot een veilige werkomgeving binnen ziekenhuizen. Niet alleen voor patiënten, maar juist ook voor medewerkers. Daarnaast is uit onderzoek van UnitedConsumers gebleken dat het aantal bedrijfsongevallen in de zorgsector tussen 2015 en 2016 is toegenomen naar 3,8 procent[i]. Genoemde oorzaken waren onder andere onveilige werkplekken en materiaal dat niet op orde was. Veilige zorg voor patiënt en medewerker hebben dan ook een hoge prioriteit binnen zorgorganisaties.

[i] https://www.skipr.nl/actueel/id33123-meer-bedrijfsongevallen-in-zorgsector.html

Veiligheidsvraagstukken in de zorg

Maar hoe zorgt u voor een veilige werkomgeving voor personeel en eventuele externen?

Hoe vermijdt u risico’s met betrekking tot de veiligheid, de kwaliteit, het milieu en de gezondheid?

En op welke wijze laat u zien dat u aan belangrijke regelgeving voldoet?

Zijn deze vragen voor u als zorgprofessional herkenbaar? Verrassend genoeg zijn dit dezelfde vragen die een maintenance manager zich elke dag weer stelt. Het zijn eveneens de eerste zinnen uit het Health, Safety en Environment (HSE) leaflet van Ultimo. De HSE-suite is van origine ontwikkeld in samenspraak met een klantenpanel uit de industriële sector. Maar uit de praktijk blijkt dat de HSE-suite ook de dagelijkse veiligheidsvraagstukken voor klanten binnen de zorgsector beantwoordt.

Grip op zorg- en patiëntveiligheid

De HSE-suite beschikt over modules die direct toepasbaar zijn binnen zorgorganisaties. Denk hierbij aan Incidentenbeheer, Werkvergunningen, Wachtoverdracht of Management of Change (MOC). De modules haken in op de bestaande werkprocessen in Ultimo en zijn specifiek gericht op het borgen van veiligheid.

Zo zorgt de module Incidentenbeheer voor het in kaart brengen van incidenten die zich in het ziekenhuis hebben voorgedaan. Denk bijvoorbeeld aan medewerkers die zich verwonden aan een medisch apparaat. De module Incidentenbeheer geeft niet alleen antwoord op vragen die betrekking hebben op het incident, de oorzaak en het gevolg. De module biedt ook handvatten voor het nemen van maatregelen die dergelijke incidenten in de toekomst voorkomen. Ook de registratie van bijna-incidenten (situaties waarin iets fout had kúnnen gaan, maar wat niet is gebeurd), kunnen worden geregistreerd en toekomstig worden voorkomen.

Tijdens beveiligingsrondes kunnen bijzondere of opmerkelijke situaties worden waargenomen. De module Wachtoverdracht biedt de mogelijkheid om dergelijke bevindingen eenvoudig vast te leggen in een digitaal logboek. In dit logboek is inzichtelijk welke controles er gedurende de diensten zijn uitgevoerd en wat de bevindingen zijn geweest. Betrokken medewerkers en afdelingen hebben zodoende inzicht in de actuele veiligheidsstatus. Het digitale logboek kent ook een directe link naar de (medisch) technische dienst en de module Incidentenbeheer, wat zorgt voor een adequate respons op de bevinding.

Bewezen veiligheid nu ook beschikbaar voor de zorg

Bovenstaande functionaliteiten zijn mooie voorbeelden van kant-en-klare modules die hun toegevoegde waarde op het gebied van veiligheid ruimschoots hebben bewezen. Ze zijn immers al volop in gebruik binnen de industriële sector en enkele zorgorganisaties.

Wilt u meer weten over kruisbestuiving tussen industrie en zorg?

Download het HSE leaflet om te zien welke toepassingen geschikt zijn voor uw organisatie!
LinkedInFacebookTwitterGoogle+XINGEmailWhatsApp
Volgen Sabine Eysink:

Specialist Facility Management (software) bij Ultimo Software Solutions bv. Meer informatie over een Facility Management Informatie Systeem